Monday, October 14, 2013

Китайци призовават света да се отърве от САЩ

Intrigi.bg

Китайска медия призова светът да се опита да се дезамериканизира в момент, в който в САЩ не може да бъде постигнато споразумение за излизане от фискалната криза, което може да стане причина за неплатежоспособност на Вашингтон и дад даде отражение върху други икономики по света.
"Сега, когато американските политици не успяват да постигнат съгласие, за да подновят нормалната работа на политическите институции, с които те толкова много се гордеят, може би е настъпил добрият момент за нашата слисана планета да започне да си представя съграждането на един освободен от американците свят", посочва китайската агенция Синхуа.

"Тези дни на безпокойство, в които съдбите на други страни са в ръцете на една лицемерна нация, трябва да приключат и нов световен ред трябва да бъде създаден, в който интересите на всички страни ще бъдат уважавани и защитавани на принципа на равнопоставеността", допълва агенцията в коментар относно американската фискална криза. Китай може да се окаже първа засегната от евентуален дефолт на САЩ, тъй като е основен притежател на американски държавни облигации на стойност 1,277 трилиона долара. В коментара си Синхуа призовава да се даде повече гласност на нововъзникващите пазарни икономики в международните финансови институции.

Медията споменава и за създаването на нова резервна валута, която да замени долара и приканва за еволюция на МВФ, в който сега думата на Пекин тежи колкото тази на Рим.


No comments:

Post a Comment